Dom w Idaredach – adaptacja projektu typowego

 

Przystosowanie projektu typowego firmy Archon do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zarzecze, gmina Chybie.

Wykonanie projektu zagospodarowania działki, lokalizacja budynku (względem stron świata i granic działki) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dostosowanie do lokalnych warunków – ukształtowania terenu, nośności i głębokości przemarzania gruntu, strefy wiatrowej i śniegowej.